ABB satsar på solkraft i Estland

Kraft- och automationsföretaget ABB har öppnat sin första fabrik för tillverkning av omriktare för solcellsanläggningar samt ett teknikcenter i Jüri i Estland för att möta den växande långsiktiga efterfrågan på solkraftsteknik.

Den nya fabriken har en årlig kapacitet av 400 megawatt och kan snabbt byggas ut vid behov för att möta den långsiktigt ökande efterfrågan. Det nya teknikcentret ska stödja solkraftsverksamheten såväl som ABB:s fabriker för motorer och drivsystem på samma ort.

– Vi tror starkt på en ökande andel solkraft i vår energimix för att minska miljöeffekterna och klimatpåverkan från kraftgenerering, och vi räknar med en långsiktig, stabil ökning av tillverkningsvolymerna i fabriken. Den här satsningen innebär en milstolpe för vårt växande erbjudande inom solkraftsteknik, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion.

ABB har dessutom investerat i en ny solcellsanläggning på samma ort. Med en kapacitet av 25 kilowatt är det den största takmonterade solcellsanläggningen i Estland. Anläggningen ska främst användas i test- och demonstrationssyfte i anslutning till den nya fabriken. Varje omriktare testas och effektivitetsmäts innan den lämnar fabriken för att säkerställa överensstämmelse med specifikationer och kvalitetskrav.

Solcellsomriktare omvandlar likström från fotovoltaiska solceller till växelström, som sedan kan matas in i elnätet, och utgör nyckelteknik i energiinfrastruktur för att utvinna solkraft. Omriktarna som tillverkas i Estland är så kallade enfasomriktare som används i mindre, takmonterade solcellsanläggningar i bostäder och kommersiella byggnader.

– Den här satsningen innebär en milstolpe för vårt växande erbjudande inom solkraftsteknik.”Det högteknologiska tillverkningsklustret och den välutbildade arbetskraften i Estland gör landet till en utmärkt tillverkningsbas för ABB”, säger Spiesshofer.

ABB har verkat i Estland sedan 1992 och har 1 330 anställda på fyra tillverkningsorter i landet. Estland har genom åren varit en viktig bas för högteknologisk tillverkning inom ABB med bland annat en av företagets tre globala fabriker av matare till vindkraftsgeneratorer.

Den snabba teknikutvecklingen i Estland visar sig bland annat i en order nyligen från Kredex, landets statliga exportkreditnämnd, på mer än 500 elbilsladdare från ABB som ska installeras runt om i landet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.