ABB satsar på DC till grönt datacenter

ABB ska bygga och installera ett avancerat eldistributionssystem för likström i ett datacenter för green.ch, ett IKT-företag i Schweiz. Centret kommer att bli ABB:s demonstrationsanläggning för företagets DC-teknik.

DC-system minskar elkonverteringsförlusterna och är 10-20 procent energieffektivare för eldistribution i datacenter jämfört med traditionella system för växelström. DC-systemen är också mindre komplexa och kräver mindre utrymme, sparar utrustning, installation, platsbehov och underhållskostnader. Resultatet är en minskning av de totala anläggningskostnaderna med upp till 30 procent, enligt ABB.

ABB ska installera en fullt redundant, 1 MW DC-distributionslösning för en 1 500 m2 stor utbyggnad av det nuvarande datacentret på 3 300 m2. Systemet ska byggas enligt green.ch:s strikta miljöstandarder av ABB-företaget Validus DC Systems. Ordern omfattar också ett serviceavtal och den nya anläggningen beräknas tas i kommersiell drift under första kvartalet 2012.

Det gröna datacentret har valts ut av ABB som demonstrationsanläggning för företagets nya DC-teknik. Centret ska användas som referens för att visa internationella kunder hur de kan dra nytta av tekniken genom att sätta nya standarder för energieffektivitet i sina datacenter, enligt ett pressmeddelande.

Projektet uppges understryka ABB:s målsättning att utöka verksamheten inom DC-applikationer. I maj 2011 köpte ABB en kontrollpost i Validus DC Systems, en leverantör av elinfrastrukturutrustning för DC, och under 2010 investerade ABB i Power Assure, ett företag som utvecklar programvara för energistyrning och energioptimering i datacenter.

Comments are closed.