ABB omorganiserar

Från 1 januari 2010 kommer de nuvarande affärsenheterna inom ABBs divisioner Automation Products och Robotics att omfördelas till två nya divisioner: Discrete Automation and Motion samt Low Voltage Products.

Process Automation blir kvar oförändrad, med undantag för att instrumenteringsverksamheten överförs till denna division från Automation Products. De nya divisionerna kommer att vara följande:
* Den nya divisionen Low Voltage Products omfattar verksamheter som tillverkar i huvudsak elektrisk utrustning för lågspänning, som säljs till grossister, OEM-företag och systemintegratörer, och som ställer måttliga servicekrav. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 4,8 miljarder dollar och runt 19 000 medarbetare.
* Den nya divisionen Discrete Automation and Motion omfattar produkter och system riktade till applikationer för diskret tillverkning, såsom robot- och PLC-system (programmable logic controllers), och produkter som skapar rörelse i fabriker, såsom motorer och drivsystem. I divisionen ingår också ett betydande utbud till energisektorn inom förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, såväl som till järnvägssegmentet. Verksamheterna säljer i huvudsak till OEM-företag, systemintegratörer samt direkt till slutkunder, och kräver mer intensiv, skräddarsydd service. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 6,6 miljarder dollar och runt 19 000 medarbetare.
Process Automation kvarstår oförändrad förutom att ABBs instrumenteringsverksamhet, som för närvarande ingår i Automation Products, överförs till divisionen. Divisionen hade proformaintäkter 2008 på 8,4 miljarder dollar och runt 29 500 medarbetare.

Comments are closed.