ABB köper GE Industrial Solutions

ABB köper GE Industrial Solutions, GE:s globala verksamhet för elektrifieringslösningar, för 2,6 miljarder dollar. GE Industrial Solutions har djupa kundrelationer i mer än 100 länder och en etablerad installerad bas med starka rötter i Nordamerika som är ABB:s största marknad.

GE Industrial Solutions har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia, med cirka 13 500 anställda runt om i världen. GE Industrial Solutions hade under 2016 en omsättning på cirka 2,7 miljarder dollar, med en operativ EBITDA-marginal på cirka 8 procent och en operativ EBITA-marginal på cirka 6 procent. ABB kommer att förvärva GE Industrial Solutions för 2,6 miljarder dollar; transaktionen kommer att bidra positivt till vinsten per aktie under det första året. ABB räknar med att realisera cirka 200 miljoner dollar av årliga kostnadssynergier under år fem, vilket kommer att vara avgörande för att GE Industrial Solutions ska nå upp till samma prestation som branschkollegor. Som en del av transaktionen har ABB och GE kommit överens om att etablera en långsiktig och strategisk leverantörsrelation för GE Industrial Solutions produkter och ABB-produkter som GE använder idag.
– Med GE Industrial Solutions stärker vi vår position som nummer två inom elektrifiering globalt och utökar vår tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. I kombination med den långsiktiga strategiska leverantörsrelationen med GE skapar denna transaktion ett betydande värde för våra aktieägare.
– Tillsammans med teamet på GE Industrial Solutions kommer vi att genomföra våra planer för att ta denna verksamhet tillbaka till samma prestation som våra branschkollegor och som en del av den globala ABB-familjen. Med detta nästa steg av aktiv portföljförvaltning fortsätter vi att flytta ABB:s tyngdpunkt i linje med vår Next Level Strategi, genom att stärka konkurrenskraften, främst på den nordamerikanska marknaden, och minska risken genom en verksamhet som ligger tidigt i cykeln.

Comments are closed.