ABB installerar digital plattform hos Sunflag Steel

Genom att arbeta tillsammans med Sunflag Iron and Steel Company Ltd. i Bhandara i Indien, har ABB uppnått en framgångsrik integration av sin ABB Ability Data Analytics Platform, som sammanbinder all tillverknings- och driftsdata från stålsmältverk och valsverk för förbättrad produktionsplanering och optimering av anläggningsprestanda.

Anläggningen, som har kapacitet att producera 500 000 ton specialstål per år, har nu plattformen för att integrera datakällor i 17 verksamhetsområden, inklusive icke-ABB-system. Ett viktigt exempel är att informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT) har konvergerats för att positivt påverka Sunflags stålsmältverk (SMS) och valsverk.

ABB integrerade med befintliga automationssystem för process- och kvalitetsövervakning i realtid, tillsammans med användarvänliga dashboards för operatörer tillgängliga via mobilen. Plattformen möjliggör identifiering och diagnos av problem eller användning av extra resurser.

– Tillsammans ser vi fram emot att förverkliga alla fördelar för förbättrad verksamhet och kvalitet, säger Ragunath Satyan, branschansvarig för metallindustri på ABB Indien. ABB Ability Data Analytics Platform för metallindustri ger tydliga fördelar när det gäller övervakning och felsökning av dagliga process- och kvalitetsproblem.

Detta är en av de första globala implementeringarna av ABB:s integrerade anläggningsövervakningssystem för metallindustri, och är en del av en långsiktig vision för processindustri för en framtid där den fysiska och digitala världen är ansluten, skalbar och utnyttjar maskininlärningspotential.

Comments are closed.