97 procent över 28 nm

– Den absoluta majoriteten av halvledarkonstruktioner görs i processer över 28 nm, säger Antun Domic, chef för Synopsys Design Group. Faktum är att hela 28 procent konstrueras i 180 nm och 20 procent i 250 nm eller större.
Dagens keynotes på DATE-konferensen i Dresden handlade till större delen om Internet of Things och vilken påverkan IoT kommer att ha på halvledarbranschen. De stora volymerna kommer att finnas, men nästan allt kommer att tillverkas i mogna teknologier.


– Vi ser idag konstruktioner i upp till 350 nm och orsaken är det stora analoga innehållet, säger Antun Domic, chef för Synopsys Design Group

När det gäller halvledarproduktion ser situationen lite annorlunda ut. ”Bara” 77 procent av de tillverkade komponenterna är konstruerade i processer 28 nm eller större. Orsaken är förstås att några av de verkliga volymprodukterna, som avancerade mikroprocessorer, grafikprocessorer och mediaprocessorer, tillverkas i processer från 22 nm ner till 12 nm.

Analogt och IoT
I stort sett alla IoT-konstruktioner konstrueras i ”mogna processer”. Orsaken till det är delvis den stora andelen analoga block, som inte skalar linjärt på samma sätt som digitala konstruktioner, och delvis den snabbt stigande kostnaden för konstruktion i nya processer.

Den stora andelen analoga block är inget som ändras på kort sikt (eller ens på längre) och det finns därför ingen större anledning att tro på en övergång till nya processer. Kostnaden att konstruera i mogna processer är dessutom mycket lägre än för de nyare. I äldre teknologier räcker det med en mask per lager, medan nyare processer kan kräva både två och tre masker per lager. Det finns till och med exempel på fyra masker per lager och man talar om åtta masker från 7 nm.

Stora volymer
De gigantiska volymer halvledare som prognosticeras för IoT kommer med andra ord att tillverkas i kiselsmedjor där konkurrensen blir stenhård. Men det handlar fortfarande om många konstruktioner och stora volymer.

– Titta bara på en sådan applikation som märkning av tamboskap, säger Antun Domic. Det finns omkring 1,3 miljarder nötkreatur i världen och var och en av dem skall ha ett chip. För att inte tala om världens 2,7 miljarder får.

Comments are closed.