79 GHz radarsändare i 28 nm CMOS

Det belgiska institutet Imec presenterar tillsammans med Vrije Universiteit Brussel världens första 79 GHz radarsändare som implementerats i en 28 nm digital CMOS-process. Med mer än 10 mW uteffekt passar den väl att användas i bilar och i smarta miljöapplikationer.

Detta radarsystem för millimetervågor har en avståndsupplösning på 10 cm och en vinkelupplösning, bättre än 10 grader. Det är tänkt att användas i nästa generations förarassisterade system där det kan förbättra säkerheten vid dålig sikt (som vid damm, dimma och mörker) där bildbaserad förarassistans inte fungerar.
Men den höga bandbredd och höga bärvågsfrekvens som krävs för en sådan upplösning, förutom ett brett synfält och en höggradig vinkelnoggrannhet brukar betyda stora, dyrbara och effektkrävande system med antennmatriser för millimetervågor. En kompakt lågeffektslösning kan då vara lösningen.
Imecs radarsändaren sänder kontinuerligt på 79 GHz-bandet.
Matningsspänningen är 0,9 V och denna 28 nm CMOS-krets drar då bara 121 mW. Utsignalens spektrum ligger inom den spektrummask som har definierats av ETSI.
För att tåla störande signaler används fasmodulering vilket möjliggör en MIMO-radar (multiple input, multiple output) i koddomänen.
Resultaten för den nya CMOS-kretsen presenterades förra veckan på ISSCC2014 i San Fransisco: A 79 GHz phase-modulated 4 GHz-BW CW Radar TX in 28 nm CMOS. Giannini et al.
Imec bjuder nu in industrier och akademiska partners för fortsatt forskning och utveckling. Så snart man har framme en mottagare, vilken utlovas mot slutet av 2014, tänker IMEC sätta igång med att bygga en komplett multiantenners labprototyp vilken beräknas vara klar under slutet av 2015. Sedan följer en integration av såväl A/D-omvandlare som digital logik för att åstadkomma en komplett radar-SoC.

 

Comments are closed.