Annons

759 miljoner till svensk forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Sex av projekten har bäring på fysik och teknik.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Bland teknikanslagen får bland annat KTH 25,3 miljoner kronor i anslag för att undersöka hur människa och teknik ska kommunicera och fungera tillsammans i framtidens sammankopplade samhälle. Stockholms universitet får drygt 34 miljoner kronor för att forska på fotonisk kvantinformation och Chalmers 38 miljoner för att undersöka hur man kan utnyttja ljus och spinn genom plasmoner på nanonivå. Ett antal projekt har också fått tilläggsanslag, bland annat Lunds universitet för forskning på ett revolutionerande nytt sätt att växa nanotrådar.

– Det är alltid lika glädjande för styrelsen att bevilja projektansökningar av hög vetenskaplig kvalitet. Grundforskningen är, som det låter, grunden till framtida genombrott. Den ger oss nya kunskaper att bygga vidare på och i vissa fall leder den också tillämpningar som ingen av oss kunnat föreställa oss. I jakten på Higgs-partikeln utvecklades till exempel teknik som nu används i sjukvården. Det finns otaliga liknade exempel, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

Comments are closed.