70 miljoner användare av femtoceller 2014

Enligt en ny rapport från telekomanalysföretaget Berg Insight kommer den globala försäljningen av femtoceller att växa från 0.2 miljoner enheter år 2008 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 127 procent till 12 miljoner år 2014.

Femtoceller är små 3G-basstationer anslutna till bredbandsuppkopplingar, avsedda att placeras i hem eller små kontor för att förbättra mobilnätens täckning och kapacitet. Marknaderna i Europa, Nordamerika och delar av Asien kommer enligt Berg Insight att stå för merparten av försäljningen under överskådlig framtid. I många andra länder är ännu utbredningen av fasta bredbandsanslutningar låg och 3G tjänster förhållandevis outvecklade, enligt analysföretaget. Enligt prognosen kommer det år 2014 att finnas närmare sex femtoceller per basstation i det mobila makronätet. Samtidigt beräknas antalet användare som regelbundet ansluter till en femtocell överstiga 70 miljoner.

Berg Insight förutspår att femtoceller främst kommer att installeras för att förbättra mobilnätens täckning inomhus. Möjligheten för femtoceller att förbättra kapaciteten i mobilnäten kommer inledningsvis att vara begränsad då lämpligare alternativ redan finns. Datatrafiken i mobilnäten har på senare tid ökat dramatiskt och pressat kapaciteten till det yttersta , enligt analysföretaget. Merparten av datatrafiken genereras dock av datorer och till viss mån av smarta telefoner som används på resande fot eller som har ersatt fasta bredbandsuppkopplingar. Dessa användare kan således inte avlasta trafiken till en fast uppkoppling.

– Alla bärbara datorer och de flesta smarta telefoner är redan utrustade med Wi-Fi och kan därmed redan dra nytta av den goda tillgängligheten av Wi-Fi accesspunkter i hem, på kontor eller i offentliga miljöer, säger Marcus Persson, telekomanalytiker, Berg Insight.

För tillfället är många människor ovilliga att installera ytterligare en box i hemmet om denna inte kan tillföra nytta utöver vad Wi-Fi redan gör. Femtocellskonceptet är ännu i ett tidigt skede med få kommersiella lanseringar och större försäljningsvolymer ligger flera år framåt i tiden. För det första måste branschen bevisa att femtoceller kan samexistera med makronätet utan att orsaka störningar. För det andra måste femtoceller bli standardiserade nog att säkerställa effektiv integration och låg enhetskostnad, enligt Berg Insight.

– Dessutom måste operatörer hitta och anpassa affärsmodeller som är attraktiva både för sina kunder, vilka är de som fattar det avgörande beslutet att köpa eller ta emot en femtocell”, avslutar Marcus Persson.

Comments are closed.