5GEM-projekt ska stärka konkurrenskraften

Chalmers tekniska högskola, Ericsson och SKF ska genomföra en satsning på 5G Enabled Manufacturing (5GEM). Det tvååriga projektet syftar till att kombinera nästa generations mobilteknologi, 5G, med tillverkningsteknologier för att öka svensk industris konkurrenskraft.

5GEM stöds av Vinnova. Som en del av projektet kommer en pilot av ett produktionssystem för sfäriska rullager och som utnyttjar 5G-teknologi vid SKFs fabrik i Göteborg.

– Projektets ambition är att skapa ett tillverkningssystem i världsklass som kan uppvisa högre prestanda tack vare förbättrad effektivitet, samt ökad flexibilitet och spårbarhet. En viktig del av projektet är att säkerställa att dessa teknologier enkelt kan tillämpas i andra tillverkningsindustrier, säger Johan Stahre, projektledare för 5GEM.

5GEM kommer att adressera och bestå av de fyra huvudsakliga livscykelfaserna för ett tillverkningssystem: konstruktion, installation, drift och underhåll. För varje fas kommer bästa praxis att utvecklas för utnyttjande av mobil ICT-infrastruktur, konnektivitetsverktyg, sensorer, samt interaktion mellan operatör och system. Detta görs för att kunna säkerställa konsekventa och integrerade arbetsflöden.

Comments are closed.