5G kräver bättre förstärkare

Femte generationens trådlösa system kommer att kräva en stor mängd förstärkare och vi försöker finna enkla lösningar för att optimera dessa, säger Zain Ahmed Kahn, forskare vid Högskolan i Gävle.

Förstärkare används därför att de trådlösa signalerna inte är så starka och blir svaga över stora avstånd.
– Det är som när någon talar från ett stort avstånd, det blir svårt att höra dem, men om man sätter en mikrofon framför dem så hörs de och man kan säga att förstärkaren är som en mikrofon, säger Zain Ahmed Kahn.
Zain säger att de lösningar vi har nu är 20-30 år gamla och inte anpassade för kraven på den trådlösa kommunikationen idag.
I den gamla tekniken använde man en antenn för att sända och en för att motta signalen, med vid 5G använder man hundratals antenner och de nya basstationer som behövs för 5G-tekniken kommer att kräva hundratals förstärkare som opererar samtidigt.
– Lösningarna är ofta väldigt komplexa och det vi försöker göra är att finna enkla lösningar för en stor mängd förstärkare, då krävs mindre processorkraft och man sparar elkraft och pengar.
Om forskarna kan få fram enklare lösningar så kommer miljontals människor inte att behöva ladda sina mobiler lika ofta och samhället sparar elkraft. Zain tillägger att det också handlar om de stora sändartornen och att den största delen av elkraften används i dessa torn.
– Om vi lyckas minska energiåtgången i dessa stora torn, kommer det att spara mycket el, säger Zain Ahmed Kahn.
Zain Ahmed Kahn försvarar sin avhandling ”Characterization and Compensation of Hardware Impairments in Transmitters for Wireless Communications” torsdag den 18 oktober.

Comments are closed.