5G ger tillväxt för RF-kretsar i GaN

Marknaden för RF-komponenter i galliumnitrid kommer att mer än fördubblas de närmaste fem åren enligt marknadsföretaget Yole Développement. En ny rapport visar en tillväxt på 2,5 gånger fram till 2022, från nästan 300 miljoner dollar 2015. En viktig faktor är introduktionen av 5G.
Både trådlös infrastruktur och försvarselektronik är viktiga områden för GaN. Trådlös infrastruktur står nu för över halva GaN-marknaden och kommer att fortsätta att öka sin marknadsandel. Detta trots att GaN-tekniken från början togs fram för att stödja försvars- och rymdtekniken.


Trådlös infrastruktur gick 2015 om försvarselektronik som viktigaste område för RF-kretsar i GaN
Läs mer.

Ladda ner konsultöversikten

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.