4G kan störa ut din TV

Danska Erhvervsstyrelsen uppges nu lägga korten på bordet och meddela vilka krav en TV-mottagare måste leva upp till för att undgå störningar när frekvensbandet 800 MHz för mobilt bredband tas i bruk, rapporterar elektronikbranschen.dk.

I Danmark kommer 90 procent av alla TV-mottagare att vara motståndskraftiga mot radiostörningar från den kommande supersnabba mobila bredbandet, ska den danska regeringen lovat i samband med auktionen av frekvenser i 800 MHz-bandet.

Men än så länge har det inte varit möjligt att få upplysningar om vilken utrustning som kommer att vara skyddad från störningar. Nu anger Erhvervsstyrelsen i Danmark på sin hemsida exakt vad en tuner ska klara för att vara skyddad från störningar från det lågfrekventa LTE bandet. Erhvervsstyrelsen har tagit sin utgångspunkt i ECC:s rapport 148 som utarbetats inom den europeiska telemyndighetens samarbetsorganisationen CEPT. Telekomoperatörer, mobiltillverkare, programföretag och tillverkare av TV-utrustning har också deltagit i utarbetandet av rapporten. Det framgår av en artikel på elektronikbranscheen.dk.

Comments are closed.