37 miljoner till Life Science

Malmö universitet beviljas medel från KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan ComBine. Åtta doktorander från näringslivet får från hösten chans att påbörja forskarstudier kring biofilm och biologiska gränsytor.

KK-stiftelsen beviljar totalt 17 miljoner kronor till ComBine – Företagsforskarskolan för biofilm och biologiska gränsytor. Med företagens och universitetets insatser omfattar forskarskolan totalt 37 miljoner kronor fram till år 2024.
– Vi har väldigt goda erfarenheter av företagsforskarskolan som samarbetsform, säger Ulf Hall, tf VD på KK-stiftelsen. En företagsforskarskola innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, samhället gagnas av mer konkurrenskraftiga företag, och lärosätet kan stärka sin forskning inom relevanta områden. Den här forskningsmiljön håller en mycket hög vetenskaplig kvalitet, och forskningsfrågorna har hög relevans för små och medelstora företag, och ger stora möjligheter till nischad tillväxt i en kunskapsintensiv bransch.
ComBine kommer att ha plats för åtta industridoktorander. Flera företag har redan visat sig intresserade, bland annat Camurus, CR Competence, Genovis, Obducat och PEAS Institute. Den starka forskningsmiljö Biofilms Research Center for Biointerfaces vid Malmö universitet har redan ett omfattande och nära samarbete med näringslivet.
– Samarbete mellan akademin och näringslivet breddar perspektiven, något vi alla har möjlighet att dra fördel av, säger Therese Nordström, föreståndare vid Biofilms och projektledare för ComBine. För Biofilms innebär det att våra forskare ges möjlighet att bättre förstå industrins forskningsbehov, vilket resulterar i en tillämpad och samhällsnära forskning.
Doktoranderna kommer att fortsätta arbeta parallellt med studierna på 80 procent, vilket innebär att det blir ett kontinuerligt utbyte mellan arbete och studier. Examen tar de under år 2024.
– För oss är forskarskolan en möjlighet att fördjupa kunskapen när det gäller ytor och bakteriesamhällen, så kallade biofilmer, men även en chans att finnas i en miljö som vi har stort intresse av och kan bidra till, säger Anna Stenstam, vd för CR Competence. Kunskap är avgörande för utvecklingen och vårt framtida erbjudande.

Vid forskarskolan kommer doktoranderna att fördjupa sig inom ett av tre områden:

* Smarta material på ytor. Forskningen kan till exempel användas för framtagning av sensorer som använder kroppsegna enzymer, ett område som forskarna inom Biofilms är starka inom.

* Orala biofilmer på ytor. Biofilmer är bakteriesamhällen. Forskarna vid centret har unik kompetens när det gäller odling av komplexa biofilmer som består av flera bakteriestammar. Detta är särskilt intressant för industrin eftersom biofilmerna avspeglar verkligheten väl.

* Biobarriärer och farmaceutisk design. Forskningen kan bland annat bidra till att öka förståelsen för en läkemedelsprodukt, vilket ger möjlighet till produktutveckling i form av förbättrad användarvänlighet och hållbarhet.

Doktoranderna kommer att vara en del av forskningscentrets ordinarie miljö och kommer på så vis få tillgång till såväl forskningscentrets som hela lärosätets aktiviteter.
Förutom denna forskarskola, stödjer KK-stiftelsen i nuläget 15 pågående företagsforskarskolor med drygt 210 doktorander, och en total finansiering från stiftelsen, näringsliv och lärosäten på drygt 900 miljoner kronor.

Comments are closed.