32,4 miljarder på hård- och mjukvara

Sammanlagt köpte svenska företag hård- och mjukvara för 32,4 miljarder kronor under 2009.

Företag inom informations- och kommunikationsbranscher stod för en fjärdedel av alla företagsinköp av hård- och mjukvara. Företagen med 250 anställda eller fler köpte hård- och mjukvara för 19,8 miljarder kronor.

Företagen inom tillverkningsindustrin, inom information och kommunikation tillsammans med företagen inom bank och försäkring står för 60 procent av utgifterna för mjukvara, vilket motsvarar 10,5 miljarder kronor.

De sammanlagda utgifterna för mjukvara uppgår till 17,6 miljarder kronor och hårdvara till 14,8 miljarder kronor varav utgifterna för datautrustning uppgår till 10 miljarder kronor och utgifterna för telekommunikationsutrustning 4,8 miljarder kronor, enligt statistiska centralbyrån, SCB.

Comments are closed.