30 A kraftmodul i miniformat

Intersils nya DC/DC-omvandlare ISL8225M tar bara upp 17×17 mm på kretskortet och kan leverera 100 W. Två 15 A utgångar kan parallellkoppas för att ge 30 A och 6 moduler kan tillsammans leverera 180 A!
Modulen ISL8225M är en QFN-kapsel med 17×17 mm mått. På dess undersida finns lödytor som ger kontakt med omgivande kopparytor på kretskortet. Det är all kylning som behövs. Ingen extra kylfläns eller fläkt krävs.
Inspänningen kan ligga mellan 4,5 och 20 V och ut ger modulen 0,6 till 6 V. Den passar alltså väl för att använda som POL, driven av 12 V eller 5 V strömskenor.
Konstruktionen bygger bland annat på patenterade lösningar för interna induktanser och på en strömdelande arkitektur för att möjliggöra parallellkoppling.
Modulerna kan frekvenssynkroniseras. Normalt arbetar de med 510 kHz omvandlingsfrekvens, men frekvensen kan höjas upp till 950 kHz. Om tre moduler kopplas samman kan de automatiskt fås att arbeta med 60° gradskillnad, för att ge en jämnare utspänning och minska störningarna. En av modulerna arbetar då som master.

Skissen visar QFN-kapselns undersida De stora lödytorna utnyttjas för att leda ut värme till mönsterkortet.

Comments are closed.