29 miljoner till Mälardalens högskola

Forskningsprojektet inom inbyggda datorsystem, ”Ralf 3 – Software for Embedded High Performance Architecture”, vid Mälardalens högskola har tilldelats totalt 29 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF).

Forskningen syftar till att ta fram metoder för att hantera mycket stora mängder information. De nya tillvägagångssätten genererar ett kostnadseffektivt sätt för att programvaror skall fungera på olika datorsystem, något som industrin starkt efterfrågar.
När SSF utlyste ”Informationsintensiva system 2011” kom 45 bidrag från högskolor och universitet i Sverige.
Förutom forskningsprojektet Ralf 3 vid Mälardalens högskola beviljades även tre andra forskningsprojekt: från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet respektive Stockholms universitet.
– Det nya forskningsanslaget är ett ytterligare ett erkännande för forskning inom inbyggda datorsystem på Mälardalens högskola, vilket betyder att vi kan vi fortsätta vara en av de ledande högskolorna i Sverige inom detta område. Anslaget innebär också att vi säkerställer en stor del av vår forskningsframtid inom de kommande fem åren, säger Ivica Crnkovic, professor i Industriell programvaruteknik på Mälardalens högskola och en av huvudsökanden till forskningsprojektet Ralf 3.
Ralf 3 handlar om forskning på inbyggda datorsystem. Dessa förekommer bland annat i basstationer, bilar och flygplan. Projektets mål är att utveckla programvaruteknik som ska hantera stora mängder information på olika typer av beräkningsenheter, som den centrala processorn (CPU) och grafiska enheter (GPU) vilka kräver olika sätt att programmeras.
Allt oftare innehåller industriella datorsystem flera olika beräkningsenheter. Därför är den svenska industrin intresserad av denna typ av forskning. Industrin efterlyser nya och kostnadseffektiva metoder som gör att deras programvaror ska kunna flyttas mellan olika typer av datorsystem, vilket forskningen inom inbyggda system skall möjliggöra.
Den nya tekniken kommer att kunna nyttjas av företag som har informationsintensiva system, exempelvis på de stora svenska företagen som ABB, Ericsson och SAAB.
– Detta är ett av de större forskningsanslagen vi fått på Mälardalens högskola från Stiftelsen för Strategisk forskning. Det känns bra att vi genom detta anslag visar att vi behåller en tätposition inom forskningsområdet inbyggda datorsystem, säger Lars Asplund, professor i robotik på Mälardalens högskola och en av huvudsökanden till forskningsprojektet Ralf 3.
Forskningsprojektet Ralf 3 kommer på att bedrivas på akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola i Västerås från och med nästa år och i fem år framåt. Den nya programvarutekniken kommer att tillämpas på Mälardalens högskola i annan forskning, exempelvis inom undervattensrobotik samt mikrovågsforskning som båda är förknippade med mycket data. Huvudsökanden till projektet är Ivica Crnkovic, Lars Asplund, Björn Lisper och Thomas Larsson. Medsökanden är Jan Carlsson, Andreas Ermedahl och Magnus Otterskog.

 

 

Comments are closed.