Annons

2,6 GHz A/D-omvandlare för flyg

Från Analog Devices kommer en 2,6 GHz A/D-omvandlare konstruerad för att hantera behoven av höga bandbredder och dynamiskt omfång hos flyg- och försvarstillämpningar. Omvandlaren klarar frekvensplanering och signalkänslighet i avancerade elektroniska övervaknings- och motåtgärdsapplikationer.

 

Genom kombinationen av GSPS-hastighet och störningsfritt dynamiskt omfång (SFDR) på 75 dBc med prestanda ut till 1,8 GHz Ain är den 12-bitars AD-omvandlaren AD9625BBP-2.6 optimerad för att matcha krav på frekvensplanering och signalkänslighet i avancerade elektroniska övervaknings- och motåtgärdsapplikationer, som radarsystem, säkra kommunikationsnät och övervakning av elektroniska signaler. Omvandlaren finns i en tenn-bly (SnPb)-kapsel som garanterar tillförlitlig drift.
AD9625BBP-2.6 ger en brusnivå på 150 dBFS/Hz och 75-dBc SFDR ut till 1,8 GHz Ain. Det gör det möjligt att urskilja fyra gånger mindre signaler i närvaro av brus, skräp, blockerare och störare. Den nya omvandlaren är utformad för sampling av breda, analoga, bandbreddssignaler och kan användas upp till sin tredje Nyquist-zon. Dess bredare ingångsbandbredd möjliggör avancerade RF-samplingsarkitekturer som minskar antalet analoga frekvensnedkonverteringssteg och tillhörande brus- och kostnadsbidrag. Den förenklade systemarkitekturen eliminerar behovet av att interfoliera flera AD-omvandlare för att uppnå önskade prestanda och tillåter utveckling av omkonfigurerbara plattformar.

Comments are closed.