23 procents tillväxt för Mycronic

2015 blev ett mycket bra år för Mycronic, med en tillväxt på hela 23 procent jämfört med föregående år och en nästan dubblad vinst. Orderingången är också mycket stark. Däremot planade både omsättning och resultat ut under fjärde kvartalet.

Omsättningen för helåret 2015 ökade till 1 815 miljoner, jämfört med 1 475 miljoner året innan. Rörelseresultatet blev 540 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 277 miljoner kronor 2014. Styrelsen föreslår därför en ordinarie utdelning om 1,50 (0,80) per aktie och en extra utdelning om 2,50 (3,20) per aktie. Den totala utdelningen uppgår därmed till 4 (4) kronor per aktie, totalt 391,7 (391,7)MSEK.
Omsättningssiffrorna för det fjärde kvartalet var däremot inte riktigt lika starka. Nettoomsättningen sjönk till 621 miljoner kronor från 656 miljoner samma period förra året. Men resultatet utvecklades positivt, från 23i miljoner till 251 miljoner och orderingången förbättrades kraftigt, från 618 miljoner till 838 miljoner kronor samma period året innan.
Den ökade orderingången under fjärde kvartalet innebär också att orderingången för hela 2015 blev klart bättre än året innan. Totalt hamnade den på 2 179 kronor, jämfört med 2 028 för 2014. Styrelsen bedömer att försäljningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK.
– Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett år att vara stolt över, ett år med stabil resultatutveckling, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB. Vi har aldrig tidigare haft högre system- eller eftermarknadsförsäljning. Tillväxten är 23 procent. Resultatet visar att strategin för produktutveckling är rätt. Det är särskilt glädjande under ett år då den globala marknaden för ytmonteringsutrustning haft en vikande trend. Rörelsemarginalen nådde 40 procent under fjärde kvartalet och 30 procent för helåret. Och vi går in i 2016 med en orderstock som överstiger 1 miljard kronor. Samtidigt har vi genom investeringar i produktutveckling tagit steg för att under kommande år nå våra uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet.
Mycronics lanseringar av innovativa produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har lett till ökad efterfrågan inom Mycronics båda affärsområden, vilket har stärkt bolagets marknadsposition och finansiella ställning. Under fjärde kvartalet introducerades den senaste nyheten, en utrustning för dispensering av flera olika monteringsvätskor. Mycronics Jet Dispenser som bygger på den unika jet printing-plattformen är avsevärt snabbare än befintliga dispenseringslösningar och riktar sig till nya segment på marknaden för ytmontering. Genom att bredda produkterbjudandet till andra segment skapas möjligheter till en positionsförflyttning, vilket ligger i linje med bolagets strategi för tillväxt.
Under 2015 har Mycronic fått order på totalt nio maskritare för olika tillämpningar. Efterfrågan på de mest högupplösta mobila bildskärmarna ökar, vilket ökar fotomaskens komplexitet. Mycronics mest avancerade maskritare, Prexision-80 (P-80) är helt nödvändig för denna tillverkning. Under 2015 levererade bolaget en P-80 och fick order på ytterligare ett system.
Även mottagandet av bolagets ersättningserbjudande till kunder med äldre maskritare för bildskärmstillverkning har varit positivt, med tre ordrar under 2015.
– Förutom att underhålla och utveckla koncernens befintliga erbjudande har vi inlett en satsning för att ta tekniksteg som krävs för att utveckla produkter för nya och framtida behov inom ytmontering, säger Lena Olving. Genom ett samarbete med ett högteknologiskt konsultbolag i Asien, kompletterar vi vår unika kompetens med specifik teknik- och marknadskompetens för nya kundbehov.

Comments are closed.