2,3 MSEK för företagsexpansion

CE Check, som drastiskt förenklar CE-märkningsprocessen av produkter, har tagit in 2,3 miljoner kronor från en grupp investerare. Kapitalet ska användas till att expandera verksamheten och fokusera på e-hälsosektorn.

CE Check grundades 2016 av Tobias Rydell som efter att ha arbetat inom CE-märkning i tio år såg en möjlighet att digitalisera det tidskrävande arbetet.
CE Check är idag en snabbt växande startup. Sedan lanseringen i april 2018 har bolaget fått över 1000 användare. Deras lösning innebär stora besparingar och bättre översikt över certifieringar för användarna. Med CE Checks tjänst går en CE-märkning 75 procent fortare samt är 25 procent billigare än konventionella metoder.
– CE Checks metod har minskat tiden det tar att söka efter rätt standarder från flera dagar till mindre än 30 minuter, säger Tom Francke på Conflux AB, användare av CE Check.
Bolaget planerar nu att utöka verksamheten genom att utveckla en ny del av tjänsten för CE-märkning av e-hälsoappar samt ett digitaliserat kvalitetsledningssystem. CE Check har också inlett en rekryteringsprocess för att utöka säljteamet.
– Investeringen är ett bevis på att vi har en sund och bra affärsidé, och det känns verkligen positivt att kunna fortsätta expandera som vi har tänkt. Mjuka värden som erfarenhet och kompetens var mycket viktiga för oss vid val av investerare och sammansättningen av våra affärsänglar känns perfekt. De har erfarenhet från liknande RegTech-bolag, som till exempel Precisely, och de har även gjort egna entreprenörsresor själva som har varit mycket lärofyllda, säger Tobias Rydell, grundare och VD för CE Check.
Bland investerarna finns Arash Fard Rahmani samt Louis Hedberg Investerings AB som båda har investerat genom Connect Sverige.
– CE Check är ett mycket spännande bolag med ett kompetent team och en affärsidé som ligger helt rätt i tiden. Deras smarta och skalbara lösning sparar mycket tid och bekymmer för företag och med en modern SaaS-affärsmodell i grunden har de potentialen att kunna bli en ledande aktör inom produktcertifiering, säger Louis Hedberg.

Comments are closed.