22 nm FPGA från Intel

FPGA-tillverkaren Achronix låter Intel producera sin nästa generation komponenter i Intels 22 nm CMOS-process. Ett samarbete mellan de bägge företagen är tänkt att ge marknadens största och snabbaste FPGA-komponenter.

– Intel har världens bästa processteknologi och vi är glada över att ha ett strategiskt samarbete, säger John Lofton Holt, CEO för Achronix. Kombinationen av Intels process och vår FPGA-teknologi ger oss ett stort försprång.
Speedster22i, som den nya FPGA-generationen kallas, tar sikte på de mest krävande FPGA-användarna och då handlar det förstås framför allt om telekommunikation. Övergången till 100Gbit- och 400Gbit Ethernet ställer stora krav och samma sak gäller utbyggnaden av LTE-nät över hela världen. FPGA-tillverkarna ser stora tillväxtmöjligheter och Achronix ser en möjlighet att ta marknadsandelar.
Men att producera de nya komponenterna hos Intel ger inte bara tekniska fördelar. John Lofton Holt ser också möjligheter att konkurrera med nya argument.
– Vi är ensamma om att producera i USA och det är en klar fördel för militära projekt och rymdprojekt.

Comments are closed.