2023 års beviljade Industridoktorandprojekt

Årets industridoktorandprojekt handlar bland annat om att ta fram miljövänliga, smarta plåster för kontinuerlig fjärrövervakning av patienter, att utveckla cellbaserad terapi med hydrogel att använda vid broskskada orsakad av artros eller trauma, och att ersätta det giftiga och fossilbaserade lösningsmedlet hexan mot superkritisk koldioxid (scCO2) inom livsmedel och foderapplikationer och vid tillverkning av vegetabiliska oljor.

2023 års beviljade projekt är:

Amir Aminifar, FSNN: Federerade Spikande Neurala Nätverk, Ericsson AB och LU

Tobias Bauer, Mikroanalytisk undersökning av apatitjärnmalmer, Luossavaara-Kiirunavaara AB och LTU

Carlota Canalias, Materialplattform för integrerade ickelinjära optiska enheter, Nyfors Teknologi AB och KTH

Saikat Chatterjee, Datadriven Oövervakad Lägesbildning, Saab AB och KTH

Gabriel Eilertsen, Representationsinlärning för multimodal molekylärpatologi, Sectra och LiU

Klas Hjort, Hållbar 2D additiv tillverkning av mjuka smarta plåster, Mycronic AB och UU

Göran Jönsson, Omprogrammering av medfödd och adaptiv immunitet mot melanom, Asgard Therapeutics och LU

Christian Müller, Reaktiv återvinning av polyolefiner, Nexam Holding och Chalmers

Andrew Naylor, Utveckling av elektrodmaterial för NiMH-batterier, Nilar AB och UU

Anna Ström, Cellterapi för återbildning av brosk, Cline Scientific AB och Chalmers

Charlotta Turner, Miljövänlig superkritisk process för växtoljor, AAK och LU

Hadi Valadi, EVs som en leveransplattform för riktad mRNA-administration, AstraZeneca och GU

Alexandra Teleki, Målinriktad leverans för behandling av mag- och tarmsjukdomar, AstraZeneca och UU

Programmet har lysts ut årligen sedan 2014, vilket nu har resulterat i drygt 120 doktorander.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildning av doktorander inom områden som är strategiskt relevanta och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Projekten startar under våren 2024.

Comments are closed.