2016 vänder det uppåt

Från ett stormigt och svagt 2015 väntar ett positivt 2016. Så kan man sammanfatta resultatet av Underleverantörsbarometern som idag presenteras på Elmia Subcontractor av Svensk Industriförening Sinf.
– Vi märker helt klart en mycket starkare tilltro på framtiden, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf.

Hela 70 procent av underleverantörerna budgeterar med en omsättningsökning 2016, jämfört med 63 procent inför 2015. Och redan detta kvartal ser det ljusare ut.
2015 tog aldrig riktig fart. Det var ett stillastående år som präglats av en avvaktande känsla. En instabil omvärld och osäkerhet om vad den svenska politiken gör för företagandet har skapat flera frågetecken. Men tack vare en stark fordonssektor och ökat intresse för industrin syns en ljusning för 2016. Så sammanfattar Underleverantörsbarometern det tredje kvartalet 2015.
47 procent förväntar en ökad orderingång jämfört med 41 procent under tredje kvartalet.
– Därtill har industrins betydelse för näringslivet åter kommit i debatten med Industri 4.0, Produktion 2030 och nyindustrialisering som fokusfrågor, säger Anders Ekdahl.

Produktionen kommer tillbaka
Framtiden för svensk industri innehåller möjligheter. Produktion kommer tillbaka från lågprisländer, främst med kvalitet som argument. Av de som upplever att produktionen flyttas till Sverige anger 52 procent att det är av kvalitetskäl, medan 80 procent av de som svarat att produktionen flyttar ut anger att det är av löneskäl. Trenden är dock att fler bedömer att produktion kommer tillbaka, än flyttas ut: 26 procent anger att produktionen flyttar till Sverige medan 16 procent anger att produktionen flyttar ut.
Svensk industri är konkurrenskraftig, inte minst tack vare en hög automationsgrad. Företagen blir effektivare och skapar fler och mer kvalificerade arbetstillfällen. Gränserna mellan maskin och programvara, det vill säga industriproduktion och tjänster flyter över varandra, och lockar nya grupper medarbetare.
– Det har länge varit brist på utbildad arbetskraft och nu ser vi att lösningen ligger på automationsområdet. Samtidigt som optimismen ökar, minskar behovet av traditionella nyanställningar, säger Anders Ekdahl.
Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det tredje kvartalet 2015 med prognoser om det fjärde kvartalet 2015 avslutades den 5 november och visar bland annat på följande resultat:
* Knappt hälften av underleverantörerna (45 procent) har ökat sin omsättning jämfört med 55 procent föregående kvartal.
* 47 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under fjärde kvartalet 2015 vilket kan jämföras med 41 procent inför det tredje kvartalet 2015
* Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under fjärde kvartalet minskar från 23 procent till 16 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 12 procent till 16 procent.
* 43 procent av företagen fortsätter att se tillgången till utbildad arbetskraft som ett problem.
I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

 

Comments are closed.