2007/18 – Ledare – Telefonerna öppnas upp

Så blev då Google också en spelare i mobiltelefonvärlden och inget är längre säkert. Det var det i och för sig inte tidigare heller, men i det inte alltid så välinformerade mediabruset har kampen länge stått enbart mellan Symbian-lägret och Windows Mobile-lägret.

Apple lyckades

Nu har på relativt kort tid två viktiga spelare kommit till. Apples iPhone betraktades väl av en del som mest "hype", men det var ett grovt misstag. Apple lyckades på förvånansvärt kort tid skapa ett användargränssnitt och en funktion som slår allt annat. Och den här gången är det inte bara tonåringar som är imponerade. Martin Gren, grundare av Axis, är bara en av de extremt kunniga tekniker som på senare tid har visat mig hur Apple fått till de olika funktionerna på rätt sätt. Att det ännu inte finns någon 3G-telefon spelar nog mindre roll. Plattformar för 3G är inte direkt någon bristvara.

Apple har som vanligt kontroll på sin mjukvara, men allt baseras på Unix och öppenheten mot andra leverantörer är stor. Och i styrelsen sitter dessutom en företrädare för Google.

Google försöker

Att Google skulle göra ett utspel på mobiltelefonsidan var fullständigt väntat och redan från början har man flera mobiltelefontillverkare med sig. Det betyder i och för sig inte så mycket. Alla vill vara med och spela i alla läger och ingen vågar riskera att hamna utanför. Google satsar på öppen mjukvara och en öppenheten i modellen som kan skrämma en del operatörer. Men alla vet att Google är en verkligt stor maktfaktor idag och deras system kan ta fart på allvar.

Tre etablerade

Bland de "gamla" leverantörerna av avancerade mjukvaruplattformar ligger förstås Symbian främst. Men Symbian finns fortfarande i relativt få telefoner (observera att jag sa relativt). I ärlighetens namn är det ganska förvånande att Symbian har lyckats åstadkomma så lite på så många år. Men att vara störst med ett inarbetat system har ett stort värde, även om kampen om marknadsandelar först nu börjar på allvar.

Till slut har vi Windows Mobile och Linux. Här har Linux ett intressant läge, eftersom det finns en klar vilja från plattformsleverantörerna att lansera Linuxbaserade system på det mellansegment där vi idag varken ser Symbian, Windows Mobile eller Apple. Här finns de verkliga jättevolymerna, om än inte jättevinsterna. Avancerade telefoner i ungefär samma prisklass som vanliga telefoner är intressanta och vi har redan sett exempel på sådana.

Vem vinner?

Med inhoppen från Google och Apple står det klart att alla de stora vill vara med i kampen om smarta telefoner och portabla datorer i klassen mellan PC och mobiltelefon. Till syvende och sist handlar det om två grundläggande modeller.

I mobiltelefonmodellen är vi vana vid att mobiltelefontillverkaren och/eller operatören styr. Allt är inte gratis och användaren har ganska små möjligheter att göra grundläggande förändringar i telefonen. Operatörerna kan ta ett ganska stort ansvar eftersom de kontrollerar mjukvaran.

I datormodellen har användaren mycket större möjligheter att påverka allt. Det är inget som operatörerna uppskattar, eftersom de tvingas att ta hand om problem som de inte har skapat. Operatörerna är också vana vid att få betalt för allt, om än allt mindre per gång.

Microsoft kommer säkert att lyckas hyggligt bra på det ganska smala segment som de har definierat. Samma sak gäller iPhone, på ett förmodligen större segment. För de stora volymerna har Linux stora fördelar, inte minst eftersom operatörerna tycker om den modellen. Och Symbian kommer säkert att klara sig på sin historia och uppbackning. Och Google brukar vara svåra att stoppa.

Ja det kommer i alla fall inte att bli tråkigt.

Comments are closed.