200 miljoner till Big Data och Beräkningsvetenskap

SSF presenterar en helt ny utlysning, Big Data och Beräknings-vetenskap. Utvalda projekt får 4 till 7 miljoner kronor per år under fem år (20-35 miljoner per projekt); totalt satsar SSF 200 miljoner kronor.

Samhället digitaliseras i allt större omfattning. Big Data ger stora möjligheter inom så spridda områden som materialdesign, systembiologi och visualisering. Kombinationen av matematik, statistik och beräkningsmetoder har redan lett till en revolution inom telekommunikation och förbättrade simuleringar inom industrin och sjukvården.
Big Data och beräkningsvetenskap driver också bildbaserad sökning, automatisk översättning, virtuellt innehåll i filmer och mycket annat. I industriella miljöer uppstår svårbearbetade stora datamängder, till exempel vid konstruktion, underhåll och tillverkning av komplexa tekniska system. Användardata från appar är ett annat område där stora mängder data genereras, som behöver struktureras och analyseras.
Viktiga forskningsområden som ingår i utlysningen Big Data och Beräkningsvetenskap är:
* Visualisering, simulering och modellering
* Verktyg för högprestandaberäkningar
* Informationssökning (Data Mining)
* Databassystem
* Tillämpningar i stora informationssystem
* Bioinformatik och beräkningsbiologi
Fullständig utlysningstext finns på SSF:s nya hemsida.
Sista ansökningsdag är den 10 maj, kl. 14:00 CET. Tidigaste projektstart planeras till den 1 januari 2017.

Comments are closed.