20-tums pekskärmar i fordon

Microchip presenterar en ny familj av enkretsbaserade maXTouch pekskärmsstyrkretsar som tagits fram för att lösa problem kring utformningen av moderna kapacitiva peksystem för fordon med skärmar på upp till 20 tum.

Fordonens pekskärmar blir allt större och förarna förväntar sig att skärmarna ska fungera med samma pekupplevelse som hos mobiltelefoner. Skärmar i fordon måste dock uppfylla stränga krav rörande slag och vibration, vilket gör att de förses med tjockare täcklinser som kan komma att påverka avkänningens prestanda. I takt med att skärmarna blir större ökar dessutom risken att de stör andra frekvenser som exempelvis AM-radio och bilens låssystem.
MXT2912TD-A, med närmare 3 000 pekavkänningsnoder, och MXT2113TD-A, som stöder fler än 2 000 noder, ger konsumenter den pekskärmsupplevelse de förväntar sig i bilen. De båda kretsarna bygger på Microchips existerande teknik för maXTouch-pekskärmar som används brett av tillverkare världen över. Microchips senaste lösningar erbjuder överlägsen signal-till-brus förmåga för att klara kravet på tjocka höljen och stöder även avkänning av flera fingrar genom tjocka handskar och i närvaro av fukt.
Eftersom fordonstillverkarna utnyttjar skärmar istället för mekaniska reglage på instrumentbrädan för en snyggare interiör är det ännu viktigare att dessa fungerar säkert och tillförlitligt. MXT2912TD-A- och MXT2113TD-A-kretsarna inkluderar funktioner för själv- och sensordiagnostik, som ständigt övervakar peksystemets integritet. De smarta diagnostiska funktionerna stöder säkerhetsklassificeringen för fordon, (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) som definieras av specifikationen ISO 26262 för säker funktion i passagerarfordon.
De nya kretsarnas teknik möjliggör adaptiv avkänning som utnyttjar mätning av egen och gemensam kapacitans, så samtliga pekningar känns igen och man undviker att falska pekningar detekteras.
Kretsarna har även Microchips egenutvecklade nya signalformningsteknik som ger mycket mindre störningar, vilket hjälper stora pekskärmar med maXTouch-styrkretsar att tillgodose kraven enligt CISPR-25 nivå 5 för elektromagnetisk störning i fordon. De nya pekstyrkretsarna tillgodoser även arbetstemperaturområden för fordon av grad 3 (-40 till +85 °C) och grad 2 (-40 till +105 °C) och är kvalificerade enligt AEC-Q100.
Tillägget av dessa nya styrkretsar för maXTouch-pekskärmar gör att Microchip nu tillhandahåller full skalbarhet och erbjuder industrins enda fullständiga och växande portfölj av fordonskvalificerade styrkretsar för pekskärmar för användning i skärmar av varierande storlek. Utvecklare kan göra flera plattformar från små pekplattor till stora skärmar i samma utvecklingsmiljö med samma programvarugränssnitt till värden och kvalitet på användarupplevelsen. Detta ger i slutänden en kortare konstruktionstid samtidigt som system- och utvecklingskostnaderna minskar.
Åtta utvecklingscenter för applikations- och sensorkonstruktion runt om i världen hjälper Microchips kunder och partners att påskynda processen med att föra konstruktioner med maXTouch-teknik till marknaden. Microchips specialister inom maXTouch-teknik arbetar med samtliga stora tillverkare av sensorer, skärmar och pekmoduler.
Det finns en utvärderingssats för samtliga medlemmar i den nya familjen av styrkretsar för maXTouch-pekskärmar. Satsen inkluderar ett mönsterkort (PCB) med maXTouch-pekskärmsstyrkretsen, en peksensor på en genomskinlig glaslins, den platta mönsterkretsen (FPC) för koppling till sensorskärmen, ett omvandlar-PCB som kopplar satsen till värddatorn via USB, liksom kablar, programvara och dokumentation. Samtliga delar är också kompatibla med maXTouch Studio, en komplett programvaruutvecklingsmiljö som stöder utvärdering av maXTouch-pekskärmsstyrkretsar.
MXT2912TD-A- och MXT2113TD-A-kretsarna finns tillgängliga i LQFP176- respektive LQFP144-kapslar.

Comments are closed.