20 miljarder i FoU-investeringar för Göteborgsregionen

BRG (Business Region Göteborg) har låtit forskare från Lunds universitet detaljstudera omfattningen av de resurser som företagen lägger på forskning och utveckling och vad det betyder för regionen. Rapporten visar att företagen i Göteborgsregionen årligen investerar runt 20 miljarder i FoU.

Det placerar Göteborgsregionen som en av Europas forskningstätaste regioner och innebär att ca 25 procent av Sveriges samlade FoU-investeringar sker där.
Vidare visar rapporten att det i privata företag idag finns cirka 40 000 personer med kvalificerad FoU-kompetens inom naturvetenskap och teknik, sk NT-arbetare. Antalet har ökat med 200 procent sedan 1990, vilket är snabbare än i Sverige som helhet.
– Det innebär att det idag finns ett stort kunskapskluster av nyckelpersoner inom FoU, vilket kan attrahera fler FoU-intensiva företag till vår region, säger Patrik Andersson, VD för BRG.
Främst är det regionens tillverkningsindustri och läkemedelsindustri som står för investeringarna. Nyckelspelare är Volvo, Ericsson, Astra Zeneca m fl. Rapporten visar också att FoU-investeringarna ger stora spridningseffekter på hela den lokala ekonomin.
– Jag tror att vi ibland underskattar vad storföretagen betyder för Sverige och regionen, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi hos BRG. Industriföretagen i Göteborgsregionen är till största delen avancerade kunskapsföretag och drivande krafter för framväxten av kunskapsintensiva tjänsteföretag. Dels som beställare, men även genom att de försörjer konsultföretagen med erfaren FoU arbetskraft, vilket är unik kompetens. Dessutom skall vi komma ihåg att ett nytt högteknologiskt jobb ger hela 3 nya jobb i den lokala tjänstesektorn.
Rapporten visar att det finns en stor rörlighet i arbetskraften, vilket innebär att kunskaper sprids mellan företag, branscher och från stora till mindre företag. Framförallt är kopplingen till tjänsteföretagen stor. Kunskapsspridningen sker genom att:
* Nästan 5000 personer med FoU-kompetens byter jobb varje år (sk NT arbetare)
* 25 procent av dessa går till tjänsteföretag, främst inom konsultbranschen
* 200 personer går varje år från de 10 största företagen till mindre företag.
Rapporten är framtagen av Business Region Göteborg i samarbete med Lunds universitet.

Comments are closed.