1,6 miljoner 3D-modeller gratis

RS Components fortsätter att lägga stora resurser på gratis CAD-verktyg och gratis modeller. Lagom till Electronica gör man två stora satsningar, med ett kraftigt utökat PCB-CAD-verktyg och ett helt nytt modellbibliotek.

 

– Det hela började egentligen 2010, när vi startade DesignSpark, vår "community", säger Mike Bray, Electronics Marketing Manager hos RS Components. Då lanserade vi också DesignSpark PCB, som är vårt layoutverktyg. Verktyget är helt fritt att använda och vi har sett antalet användare växa dramatiskt över tiden.


Mike Bray är Electronics Marketing Manager hos RS Components.

Mike Bray har haft en nyckelroll i företagets Internetsatsning sedan 2007, där han varit ansvarig för lanseringen av både DesignSpark and DesignSpark PCB. Han har också drivit företagets satsning på gratis komponentmodeller.
– Redan i början av 2010, alltså strax före Design Spark PCB, lanserade vi ett bibliotek med 3D-modeller i mer än 20 olika format. Också det är fritt för vem som helst att använda.
3D-modellerna är inte knutna till företagets egna verktyg, utan finns för alla de populära CAD-verktygen på marknaden. Men de egna gratisverktygen har blivit mycket populära under de två år som de funnits tillgängliga.
– Idag har vi ca 150 000 nedladdningar av DesignSpark PCB och mer än 100 000 program har aktiverats. Vi har användare i stort sett överallt i världen. Senast jag tittade var det 203 länder.
Antalet modeller som laddats ner växer också snabbt.
– Hittills har ca 230 000 modeller laddats ner och den siffran växer exponentiellt.

Nytt bibliotek
Det nya modellbiblioteket, ModelSource, är betydligt mer avancerat än tidigare och är dessutom betydligt bättre integrerat i den nya versionen av CAD-verktyget, ModelSpark PCB 4.0. Det nya biblioteket har skapats av ett tredjepartsföretag – Accelerated Designs – i enlighet med IPC-7351-specifikationen (Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard). ModelSource innehåller dessutom över 30 000 3D-modeller i 24 format för brett använda 3D-verktyg.
Att ModelSource integrerats i det egna CAD-verktyget innebär inte att det finns någon låsning mellan ModelSource och Model Spark PCB. Tvärtom ser man det som extremt viktigt att ha stöd för alla de olika CAD-verktyg som finns på marknaden.
– ModelSource har redan från början ca 80 000 komponenter i mer än 20 olika format för alla populära CAD-verktyg, säger Martin Keenan, Head of Applications Strategy hos RS Components. Det innebär ca 1,6 miljoner modeller gratis.

Automatiska komponentlistor
Men en hårdare integration mellan bibliotek och CAD-verktyg ger förstås möjligheter till en del nya funktioner. Det nya offertverktyget innebär att man automatiskt kan generera en komponentlista och få offert på alltsammans. En förutsättning för detta är förstås att modellerna är ytterst detaljerade och korrekta för varje komponentvariant.


– ModelSource har redan från början ca 80 000 komponenter i mer än 20 olika format för alla populära CAD-verktyg, säger Martin Keenan, Head of Applications Strategy hos RS Components.

– På det här sättet gör vi livet enklare för våra kunder, säger Martin Keenan. Idag går alldeles för mycket tid åt att klippa in data från datablad etc och risken för fel är stor. De generiska modeller som normalt sett följer med verktygen är alltför generella och kräver uppdatering både från leverantören och av användaren.

PCB-tillverkning också
I DesignSpark PCB-programmet finns också det nya verktyget för PCB-offerter. Baserat på de egenskaper som tas direkt från kretskortskonstruktionsprogrammet, såsom kortstorlek, antal kopparlager, tillverkningsbegränsningar som spårbredd, mellanrum och borrhålens storlek, ger PCB-offertverktyget en oberoende webbtjänst för prisjämförelser bland underleverantörer av kretskort, som fungerar ungefär som vanliga prisjämförande webbplatser för konsumenter. Ingenjörer kan sedan gå vidare med en direkt offert från en utvald underleverantör.
– Det är verkligt lätt att gå från konstruktion till PCB-tillverkare, säger Martin Keenan. Det går att automatiskt få en offert från någon av de anknutna PCB-leverantörerna.

Designspark PCB utvecklas
För att vara ett gratisverktyg är DesignSpark PCB förvånansvärt kapabelt. Användare kan skapa kretsscheman oavsett kretskortsstorlek och antal lager, och importera konstruktioner skapade i andra konstruktionsprogram. Konstruktioner som är fullt (auto)-routade och kontrollerade enligt konstruktionsregler kan sedan exporteras i ett antal filformat inkluderande IDF, DXF och standard Gerber/tillverkningsformat, vilket gör det lätt att övergå till mekanisk konstruktion. Användarna har dessutom tillgång till en fullständig svit av instruktionsvideor, exempel och ett industriledande komponentbibliotek.


Att generera en komponentlista och få en offert går med en knapptryckning.

Några viktiga egenskaper hos DesignSpark PCB är:
* Inga praktiska restriktioner: kortstorlek på upp till 1 m2 och upp till 14 PCB-lager
* Automatisk placering och routing
* 3D-kortöversikt
* Gränssnitt till simuleringsverktyg (LTSpice, Tina, mfl)
* Inbyggda konstruktionsräknare (spår/viamotstånd, energiförbrukning)
* Omfattande kontroll av konstruktionsregler
* Utfiler: Gerber, Excellon, DXF, IDF, komponentpositioner för automatisk montering (csv, txt)
* Full import från Cadsoft Eagle (kretskort, kretsscheman, bibliotek)
* Gruppering av komponenter och kretselement
Verktyget har sedan lanseringen genomgått flera stora uppgraderingar, där de viktigaste är:
* Juli 2010 – Första lansering av DesignSpark PCB
* Mars 2011 – Tillägg av 3D-visualisering av kretskortslayouter och ökade funktioner för bibliotekshantering.
* November 2011 – Tillägg av simuleringsgränssnitt, konstruktionsräknare och komponentgruppering.
* Oktober 2012 – Förbättrad bibliotekshanterare med tillgång till 80 000 artikelnummer i ModelSources komponentbibliotek, samt tillägg av offertfunktion för BOM och kretskortstillverkning.

Vill vara nav
RS Components satsning på modellbibliotek och CAD-verktyg görs naturligtvis för att knyta kunderna närmare till distributören. Målet är rimligen att vara ett "tekniskt nav", där kunderna på ett naturligt sätt väljer de komponenter och tjänster som levereras av RS Components.


Exempel på referenskonstruktion. Här Arduino Mega 2560.

Men, företaget har inte valt att låsa in kunderna med egna standarder och andra begränsningar. I stället använder man standardgränssnitt och ser framför allt till att alla modeller kan genereras i alla viktiga varianter. I sig en klart intressant modell.
Göte Fagerfjäll
 

Comments are closed.