16 forskare delar på 240 miljoner

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt 16 framstående forskare till Wallenberg Scholars. Forskarna tilldelas 15 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år.

– Stiftelsens ändamål är att stödja svensk forskning och därigenom stärka Sverige som forskningsnation. Sedan 2009 har vi utnämnt totalt 46 Wallenberg Scholars. De utnämnda, som alla tillhör den internationella forskningsfronten, finns inom alla vetenskapsområden även om tyngdpunkten ligger på medicin och naturvetenskap, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Avsikten är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget ger dem också en möjlighet att organisera sin forskning på det sätt de själva anser är mest effektivt.

Bland forskarna finns bland andra:
Per Delsing, professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola.
Med hjälp av nanoteknik gör Per Delsing supraledande kretsar där han studerar kvantfysiken hos elektroner, fotoner och fononer. Forskningen fokuserar på hur man ingenjörsmässigt kan modifiera kretsarna för att manipulera dessa partiklars beteende i kvantvärlden.
Magnus Berggren, professor i organisk elektronik på Linköpings universitet.
För ett drygt år sedan fick Magnus Berggrens forskargrupp fram världens första tryckbara transistor som kan drivas vid låga spänningar, byggd i billig plast. I våras presenterades det första kemiska chipet.. Laddningsbärarna i chipet består av kemiska ämnen med olika funktioner, något som innebär att det blir möjligt att styra och reglera cellernas signalvägar i människokroppen.
Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola
Mikael Käll leder ett forskningsprojekt kring optiska antenner som nyligen fick 36 miljoner i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I projektet ska optiska antenner användas för att studera och förstå olika fenomen och processer i nanometerstorlek. Nanoantenner kan bland annat användas till optisk analys av enstaka biomolekyler, fotokatalys och solcellsforskning, och kvantoptiska effekter för framtidens kommunikationsteknologi.

Comments are closed.