16 bit upplösning som standard

Oscilloskopfamiljerna RTO och RTP från Rohde & Schwarz levereras nu med högupplöst mod som standard. Det innebär 16 bit vertikal upplösning, något som redan finns i oscilloskopfamiljen RTE. Nyheten presenterades på Embedded World i Nürnberg.

 

Fler bitar ger ökad upplösning, något vi ser i bilden ovan. Det är inte minst viktigt att tillgå då man mäter på kraftelektronik där små signaler kan vara överlagrade på en hög spänning. Det kan exempelvis handla om att mäta på ett switchat nätaggregat.
Rohde & Schwarz åstadkommer detta med ett hårdvarubaserat lågpassfilter efter A/D-omvandlaren.

Filtrets bandbredd kan varieras från 10 kHz till 2 GHz för att anpassas till mätsignalen. Signal/brusförhållande ökar omvänt proportionellt mot frekvensen, dvs ju lägre filterbandbredden är desto högre blir upplösning och signal/brusförhållande.

Eftersom lågpassfiltreringen äger rum i realtid förblir hastigheten för insamling och databearbetning hög och mätresultaten nås snabbt. Alla analysverktyg, inklusive automatiserade mätningar, FFT och historisk mod kan användas i högupplöst läge.

Med högupplöst läge lyfts även mindre detaljer fram och de kan isoleras, tack vare ett digitalt triggersystem, för närmare granskning.

I högupplöst läge uppstår ingen risk för spegling runt samplingsfrekvensen (tack vare lågpassfiltret). och eftersom högupplöst läge inte bygger på decimering åtföljs inte ökad upplösning av minskad samplingshastighet.  Även när högupplöst mod kopplas in kan full samplingshastighet användas för att ge bästa möjliga upplösning.

Comments are closed.