15 miljarder euro till halvledare

EU-kommissionen vill med ”European Chips Act” satsa 15 miljarder euro på europeisk halvledartillverkning. Pengarna skall gå till forskning och halvledarproduktion och tanken är att industrin skall lägga till ytterligare 43 miljarder euro. Satsningen avser att göra flytta Europa till frontlinjen inom halvledartillverkning och undvika framtida halvledarbrist.

– The European Chips Act kommer att ändra spelreglerna för Europas globala konkurrenskraft, säger Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen. På kort sikt kommer satsningen att öka motståndskraften mot framtida kriser genom att undvika problem i försörjningskedjan. På medellång sikt kan vi göra Europa till en industriledare inom detta strategiska område.

Comments are closed.