145 kV effektbrytare med vacuum & clean-airteknik

Sveriges första effektbrytare med vacuum & clean airteknik för spänningsnivåer upp till 145 kV är installerad i Sverige. Den nya tekniken från Siemens är ett miljövänligt alternativ jämfört med konventionella effektbrytare, där växthusgasen Svavelhexafluorid (SF6) används. Kunden Härnösand Energi & Miljö ligger i och med installationen i framkant för användning av högspänningsteknik med minskad negativ klimatpåverkan.

Konventionella effektbrytare använder vanligen växthusgasen Svavelhexafluorid (SF6) för att släcka den ljusbåge som uppkommer när en strömkrets bryts. Siemens nya effektbrytare av typ 3AV1 använder istället en vakuumteknik i kombination med tekniskt renad luft (s.k. vacuum & clean air-teknik) som släcknings- och isolationsmedium. Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) passar på att gå över till den miljövänligare brytaren i samband med ett utbyte av effektbrytare i ställverket på Geresta.
Vakuumtekniken har sedan tidigare använts för mellanspänningsbrytare men finns nu tillgänglig upp till 145 kV. Förutom miljövinsten är en av fördelarna med vakuumtekniken bibehållen prestanda vid låga temperaturer, något som passar klimatet i norra Sverige. Livslängden är densamma som för en konventionell SF6-brytare.
Effektbrytaren ingår i Siemens nylanserade ”blåa” produktportfölj med högspänningsprodukter som inte innehåller några växthusgaser. Portföljen innehåller även gasisolerade ställverk med samma vacuum & clean air-teknik samt mättransformatorer med ren luft som isolationsmedium. Tidigare i år köpte även E.ON ett antal effektbrytare och mättransformatorer ur den ”blåa” produktportföljen, som kommer att installeras under nästa år i en kraftstation småländska Fårhult.

Comments are closed.