100G-lösning med pluggbar, koherent optik för paketbaserade optiska metronät

Transmode lanserar marknadens första CFP-baserade, fullt pluggbara, 100G-lösning med koherent optik för metronät. Lösningen är även den enda av sitt slag på marknaden som stöder både lager 1 WDM-transport och lager 2 paketbaserad transport.

Transmodes TM-Serie har utökats med tre nya flexibla insticksenheter som möter metronätens särskilda krav på en lösning för att överföra 100 Gbit/sekund per våglängd. De nya enheterna är en 100G Transponder, en 100G Muxponder och en 220G Lager 2 Ethernet Muxponder (EMXP). Den nya EMXP-enheten är också en del av Transmodes EMXP-familj, som stöder Ethernetswitchning och ingår i "Native Packet Optical 2.0" arkitekturen med samma uppsättning Ethernet-funktioner från 1G och 10G accessnoder till ett 100G kärnnät.
– Det här är en mycket viktig milstolpe i Transmodes utveckling, säger Sten Nordell, CTO hos Transmode. Det är inte bara vår snabba implementering av enheter med de nya koherenta CFP:erna som är betydelsefull, utan också det faktum att vi kan använda dem för både lager 1- och lager 2-tillämpningar.
– Metro P-OTS segmentet växer snabbast i hela den optiska marknaden och det är ett segment där Transmode redan har ett starkt erbjudande. Vi är den största leverantören av Metro Edge P-OTS i EMEA och vi försörjer kunder i hela världen med avancerade paketbaserade optiska nät. Vi kan nu ta de här näten till 100G och samtidigt komplettera vår existerande TM-2000 produkt för transport av 100G så att vi kan nå längre in i metronäten.
De nya enheterna kommer att bli tillgängliga med start i andra kvartalet. De sänker kostnaden för tillämpningar av 100G i metronäten, ger större flexibilitet nu och när tekniken för 100G CFP utvecklas samt ger förenklad hantering av reservdelar och drift. Användningen av de nya, koherenta CFPerna minskar dessutom effektförbrukningen och gör att man kan få in fler enheter på mindre yta. Den nya 100G Transpondern förbrukar till exempel bara 75 W inklusive optiken, och ingen av enheterna tar upp mer än två kortplatser, vilket gör att upp till 8 enheter får plats i ett TM-3000 chassi (11u).
De nya enheterna tillåter full flexibilitet för alla 100G CFP-portar vilket gör att de kan användas för korta distanser (SR-10, LR-10, LR-4 optik) eller långa distanser (Coherent 100G CFP) för avstånd upp till 800 km. Enheterna kan installeras i existerande TM-Serie nät och i nät som redan utnyttjar våglängder med lägre datahastigheter, t ex 2.5G, 10G, 40G eller andra protokollspecifika hastigheter som t ex 16G Fiber Channel.

Comments are closed.