100 år sedan Marconi och Braun fick Nobelpris i fysik

Ett symposium på Kungliga Vetenskapsakademin kommer att hållas den 9 november, detta för att uppmärksamma att nobelpriset i fysik för 100 år sedan delades ut till Karl Ferdinand Braun och Guglielmo Marconi för deras bidrag till utvecklingen av trådlös telegrafi.

Symposiet organiseras av Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap, som representerar Sverige i URSI (Union Radio-Scientifique Internationale).
Inbjuden internationell gästtalare är professor Gabriele Falciasecca, universitetet i Bologna. Han är också president för Marconi Foundation. En annan inbjuden internationell talare är professor Werner Wiesbeck, från universitetet i Karlsruhe.
Vi kommer också att få höra kända svenska auktoriteter på radioområdet berätta om radions barndom, om det svenska världsarvet, radiostationen Grimeton i Falkenberg, om radioastronomi, rymdfysik och mobiltelefonins historia och tänkbara framtid.
Läs mer om programmet på: http://www.kva.se/sv/Kalendarium/Kalendariumlista/Event/?eventId=160
Läs även ett referat från ett av de föredrag som hölls på KVA under en presentation under våren på på sidan 20 i Elektronik i Norden nr 10: http://www.webbkampanj.com/ein/0910/

 

Comments are closed.