Annons

Vitis är klar att laddas ner

Xilinx har nu sin nya AI-plattform, Vitis, klar för nedladdning. Beslutet att göra plattformen fritt tillgänglig innebär att vem som helst kan hämta och använda den utan kostnad.

Xilinx har satsat oerhört stora resurser i Vitis-plattformen och Vitis är utan tvekan den nyckelteknologi som man tror skall få AI-världen att satsa på företagets komponenter.
Problemet har hittills alltid varit att FPGA-teknik och domänspecifika arkitekturer är svåra och tidsödande att arbeta med. Detta ändras helt och hållet med Vitis. Plattformen automatiserar steget från AI-system som TensorFlow och Caffe till FPGA. En kompilering kan gå på så lite som en minut.
Vitis-plattformen arbetar med fördefinierade domänspecifika arkitekturer som implementeras i FPGA. Det hela baseras på bibliotek och modeller och här har Xilinx valt att licensiera allt som open source. Hittills har företaget lagt 1 000 manår på utvecklingen av Vitis.

Comments are closed.