Annons

Varannan kontorsarbetare kan tänka sig att flytta

Fler än hälften av svenska kontorsarbetare kan tänka sig att flytta om de kan fortsätta arbeta på distans. Fördelar med distansarbete som flexibilitet och bättre balans mellan arbetsliv och fritid är två av huvudorsakerna till att så många är villiga att flytta. Ytterligare en viktig orsak är att många arbetar mer effektivt hemifrån. Detta visar en undersökning av OnePoll, som gjorts på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix.

Totalt kan 51 procent av svenska kontorsarbetare tänka sig att flytta från sin nuvarande bostadsort om de kan fortsätta att utföra sitt arbete obehindrat på distans. När samma fråga ställdes i september 2020 var nära fyra av tio beredda att flytta, motsvarande en ökning med 13 procentenheter. För männen är andelen något högre – 53 procent jämfört med 49 procent för kvinnor.

– Vi kan se att intresset för att flytta har ökat tydligt på bara ett par månader, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix. Distansarbete ger oss mer inflytande över vår tillvaro och större frihet att utforma våra liv på ett sett som passar var och en. Distansarbete öppnar även upp möjligheter för arbetsgivare som får en större talangpool att rekrytera ifrån.

Medan varannan kontorsarbetare uppgav att de kan tänka sig att flytta, uppger 34 procent att de planerar att flytta eller redan har gjort det. Det vanligaste är att flytta till en stad i samma storlek inom länet, vilket 9 procent uppger, medan 6 procent uppger att de kan tänka sig att flytta till en stad i samma storlek utanför länet alternativt en mindre stad inom samma län. Yngre är mer flyttbenägna än äldre – i åldersgrupppen 18–34 är 57 procent beredda att flytta, jämfört med 42 procent i åldersgruppen 45–55+.

Det främsta skälet till att man kan tänka sig att flytta är att distansarbete skulle innebära att man kan arbeta mer flexibelt och hemifrån, vilket 71 procent uppger. En sundare balans mellan arbets- och privatliv följer därefter vilket 68 procent uppger. En ökad effektivitet i arbetet uppges som huvudskälet av 67 procent, medan 62 procent anger att huvudskälet är att de skulle behöva ett större boende som passade bättre för att arbeta hemifrån.

– Flexibiliteten och möjligheten till att byta livsstil lockar många med distansarbete. Samtidigt har det under pandemin framkommit att kontorsarbetare genom tillgång till samma teknik i hemmet som på kontoret kan arbeta minst lika produktivt och effektivt. Detta ökar möjligheterna för var de anställda kan bosätta sig.

Undersökningen genomfördes av Onepoll under perioden 21 januari – 28 januari 2021. Totalt intervjuades 11 000 kontorsarbetare.

Leave a Reply