Annons

Ulrich Rohde prisad pionjär inom SDR

Ulrich Rohde, en i många sammanhang ärad auktoritet inom radioteknikområdet, har mottagit årets Forum Leadership Award. Utdelningen skedde på konferensen WinnComm,  Wireless Innovation Forum Conference on Communications Technologies and Software Defined Radio. Den hölls den 15-17 november i San Diego.

12ulrich_rohde

(Foto: ARRL)

Ulrich Rohde är professor, delägare i Rohde & Schwarz, München, och styrelseordförande i Synergy Microwave Corporation, samt sändaramatör (N1UL) och författare till en rad mycket uppskattade och erkänt pedagogiska böcker om radioteknik, många med inriktning på mottagar- och oscillatorteknik.
1982 arbetade Ulrich Rohde i ett försvarskontrakt hos RCA. Redan då utvecklade han en programvarustyrd radio, SDR, som styrdes av en RCA-processor i serien COSMAC (complementary symmetry monolitic array computer).  Han var en av de första att presentera SDR-teknik publikt, vilket skedde 1985 på ”the Third International Conference on HF Communication Systems and Techniques” i London. Presentationen hade rubriken Digital HF Radio: A Sampling of Techiques”.

Årets pris motiverades med att han sedan dess drivit utvecklingen inom såväl industri som akademi.
I 2017 års utgåva av ”Communications Receivers” utgår han och deltagande skribenter från SDR som en av hörnstenarna i ett modernt kommunikationssystem.

På konferensen hyllades även Rohde & Schwarz som i samarbete med tyska försvarsmakten drivit utvecklingen av ett SDR-baserat radiosystem med namnet  SVFuA,  Streitkraeftegemeinsame, Verbundfähige Funkgeräte-Ausstattung.
(Källa: ARRL)

Comments are closed.