Annons

Synkronkompensatorer stabiliserar solpark

Två synkronkompensatorer från ABB har installerats som en integrerad del av Darlington Point Solar Farm. Tekniken kommer att förbättra stabiliteten i det lokala kraftnätet när införandet av förnybar energi ökar i ett viktigt område i New South Wales.

ABB:s synkronkompensatorer gör det möjligt för nya Darlington Point Solar Farm i New South Wales att mata en stor mängd förnybar el till det lokala kraftnätet, samtidigt som nätstabilitet och tillförlitlighet bibehålls. Solparken med 275 MW (AC), 333 MW (DC) solceller (PV) driftsattes i augusti 2020. Med en beräknad årlig produktion på 685 000 MWh är den för närvarande den största solparken som är ansluten till Australiens nät.

Företaget Octopus Investments samarbetade med solenergiutvecklaren Edify Energy för att bygga solparken och ser det som ett viktigt steg i transfereringen av landets elenergi från kol- och gaseldade kraftverk till förnybar energi. Solparken har nästan en miljon solpaneler fördelade på 1 000 hektar. Det kommer att ge förnybar el till cirka 115 000 hushåll och spara upp till 583 000 ton växthusgasutsläpp per år.

– Solparker i den här storleken kommer att bli allt viktigare för expansionen av förnybar energi i Australien, säger Sam Reynolds, vd på Octopus Investments Australia. Det är dock en utmaning att säkerställa att nya anläggningar bidrar till ett fortsatt pålitligt och starkt elnät. Med två synkronkompensatorer är vi övertygade om att detta projekt är banbrytande för framtiden för förnybar energi i Australien.

ABB:s synkronkompensatorer är stora roterande maskiner som utvecklats för att efterlikna driften av kol- eller gaseldade generatorer som historiskt gav kraftnät den roterande trögheten som är nödvändig för att bibehålla en stabil spänning. De stöder anslutningen till TransGrids högspänningsöverföringsnät genom att ge reaktiv effektkompensation och ytterligare kortslutningskapacitet.

En viktig fördel med synkronkompensatorerna är deras förmåga att bidra till kortslutningskapacitet i svaga nät så att stabiliteten behålls även under felfall i nätet. För Darlington Point Solar Farm är enheterna avgörande för att stärka elnätet i en del av New South Wales där det är utmanande för nya projekt att uppfylla de stränga anslutningskraven.

Comments are closed.