Annons

Synkronkompensatorer stabiliserar nätet

ABB har vunnit ett större totalentreprenadskontrakt med Statkraft, Europas största alstrare av förnybar energi, för att utforma, tillverka och installera två synkronkompensatorer med hög rotationsenergi för Lister Drive Greener Grid-projektet i Liverpool i nordvästra England.

Det innovativa projektet har en central roll i att stabilisera det lokala kraftnätet för att hantera ökade mängder vind- och solkraft.

Storbritanniens initiativ att minska koldioxidutsläppen och minimera klimatförändringar driver på den ökade användningen av förnybar energi. Utmaningen är att vind- och solkraftkällor använder transformationstekniker som inte ger den tröghet som nätoperatörer förlitar sig på för att hålla elnätet stabilt.

ABB:s synkronkompensatorer är stora roterande maskiner som ersätter funktionen av kol- eller gasturbindrivna generatorer genom att ge en alternativ källa till rotationsenergi. De ger stöd åt det nationella kraftnätet genom att erbjuda reaktiv kraftkompensation och ytterligare kortslutningskapacitet, vilket gör att fler förnybara energikällor kan anslutas till nätet.

Synkronkompensatorer har driftsatts av ABB för att förstärka kraftnät i Australien, Kanada och Skottland. Lister Drive-projektet är den första installationen i England. Det är också ABB:s första projekt någonsin i världen som inkluderar ett svänghjul med extra hög rotationsenergi. Systemet kombinerar en synkronkompensator på 67 MVA reaktiv (MVAr) med ett 40 tons svänghjul som ökar den omedelbart tillgängliga trögheten med 3,5 gånger. Lösningen ser till att nätets frekvens och spänning hålls stabila inom de snäva gränser som är nödvändiga för att kraftnätet ska förbli tillförlitligt.

Comments are closed.