Annons

Stororder på framdrivningssystem för kryssningsfartyg

ABB kommer att utrusta fem nybyggda kryssningsfartyg med Azipod elektrisk framdrivning. Varje fartyg kommer att drivas av dubbla Azipod-enheter, vilket ger en total beställd framdrivningskapacitet för de fem nya fartygen på 178 MW (238 700 hästkrafter).

Ordern inkluderar de största och mest kraftfulla Azipod-framdrivningsenheterna som någonsin installerats på Fincantieri med en effekt på vardera 20 MW. Fartygen ska tas i drift 2023–2026.

– Vårt samarbete med ABB spänner över flera decennier – den första Azipodframdrivningsenheten installerades hos Fincantieri redan i slutet av 1990-talet, säger Luigi Matarazzo, General Manager Merchant Ships Division, Fincantieri. Nu tar vi ytterligare steg i vår satsning på miljövänlig sjöfart och vi är glada att än en gång få arbeta tillsammans med en betrodd partner vars lösningar över åren har levererat höga prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och hållbarhetsvinster för kryssningssegmentet.

Med den eldrivna motorn placerad i en kapsel under vatten på skrovets utsida kan Azipod-systemet roteras 360 grader, vilket avsevärt ökar manövrerbarheten och drifteffektiviteten hos fartyget. Man kan därmed minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent jämfört med traditionella framdrivningssystem med remdrift.

Idag förlitar sig över 100 kryssningsfartyg på Azipod-tekniken som har blivit branschstandard i kryssningssegmentet. Sedan lanseringen för tre decennier sedan har Azipodframdrivningsteknik sparat totalt över 900 000 ton bränsle enbart i kryssningssegmentet. Azipod-framdrivningsenheter finns från 1 till 22 MW effekt.

Varje fartyg förses också med ABB:s integrerade elektriska kraftkoncept som innefattar generatorer, drivsystem, huvudelcentraler, framdrivningssystem, transformatorer och ett fjärrkontrollsystem för manövrering av Azipod-enheterna från bryggan.

I linje med ABB Marine & Ports strategi ”Electric. Digital. Connected.” som förutser sjöfartens digitala och uppkopplade framtid kommer dessa fartyg att ha möjlighet att dra nytta av ABB Ability Collaborative Operations infrastruktur och center. Collaborative Operations använder fjärrstyrningsutrustning för övervakning och dataanalyser som möjliggör förebyggande underhåll, planerade insatser och teknisk fjärrsupport.

Comments are closed.