Annons

Stark ökning för Net Insight

Tredje kvartalet ökade Net Insight intäkterna med 52 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet nästan dubblades.

Nettoomsättningen uppgick till 128,2 MSEK (84,3) motsvarande en ökning om 52,1% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 50,8% i jämförbara valutor. Den organiska tillväxten uppgick till 34,2%.
Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (9,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14,8% (11,3).
Totalt kassaflöde uppgick till 12,3 MSEK (-8,5).
– En fortsatt stark tillväxt bekräftar att affärsstrategin fortsätter att driva Net Insight i positiv riktning, säger Fredrik Tumegård, vd för Net Insight.
För perioden januari till september 2016 uppgick nettoomsättningen till 370,5 MSEK (265,2) motsvarande en ökning om 39,7% jämfört med samma period föregående år. I jämförbara valutor innebär detta en ökning om 38,6%. Den organiska tillväxten uppgick till 19,5%.
Rörelseresultatet uppgick till 38,7 MSEK (20,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,4% (7,8).
Totalt kassaflöde uppgick till 13,6 MSEK (3,9).

Comments are closed.