Annons

SmiLe-bolag i €24-miljoners EU-projekt

Truly Labs ingår i det europeiska projektet TRISTAN (Translational Imaging in Drug Safety Assessment) tillsammans med experter från ett 20-tal företag och universitet, däribland Lunds universitet. Projektet går under fem år och ska utveckla nya metoder och produkter baserade på medicinsk bilddiagnostik för att ta fram läkemedel med färre biverkningar.

TRISTAN ger möjlighet till att ta fram nya verktyg (biomarkörer) för tidig upptäckt av allvarliga biverkningar. I dag saknas bra metoder och biverkningarna är ett stort problem för både patienter och läkemedelsföretag.
Truly Labs kommer att arbeta inom ett delområde i projektet som rör läkemedel framförallt på lungor och lever, samt för detektion av biologiska läkemedel.
Truly Labs är ett av tre SME som kommer att erbjuda tjänster baserade på de framtagna biomarkörerna inom sina respektive områden.
– Vi glädjs med våra bolags framgångar.. Att Truly Labs och projektet fått pengar ger dem fantastiska möjligheter och är också är ett erkännande av deras kompetens. På SmiLe har de tillgång till vår fina instrumentpark och våra välutrustade laboratorier, samt till vår community av life science-bolag och experter, säger Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator.
Truly Labs är ett företag i SmiLe Incubator i life science-klustret på Medicon Village i Lund

Comments are closed.