Annons

Slopa P-avgiften för att få fler att använda bilen

– Gör som Norrtälje kommun, slopa p-avgiften i Stockholm till sista maj som ett led i kampen mot Corona, säger Bo Ericsson vd för Nordens största fordonsbranschförening SFVF.

Det är ytterligare ett steg för att minimera risken för smitta, göra vardagspusslet lättare för pendlare, hjälpa verkstäder i city att överleva, samtidigt som andra positiva effekter uppnås.

– Vi måste ta till ovanliga och nya grepp för att med kraft minimera riskerna och avlasta den svenska sjukvården säger Bo Ericsson. Nu krävs krafttag för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Då går det inte att utesluta bilens förträffligheter i sammanhanget.

Det är från Stockholm som smittan sprids över landet, det är här som sjukvården arbetar under högst belastning. Sjukhuspersonal i Stockholm intervjuas i tv varje kväll och vittnar om ansträngda arbetsvillkor och oro för brist på skyddsutrustning.

– I Stockholm måste man ha tänkt lite fel eftersom vi gör tvärs emot vad vi borde. I Stockholm inför man åtgärder som leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken, genom att införa sommartidtabell redan i mars.

– Samtidigt förbjuder Regeringen sammankomster med fler än 50 personer, det tolkar jag som ett tydligt tecken på att bussar kan vara olämpliga att åka med. Om vi underlättar bilåkandet och undviker att färdas som ”packade sillar” i bussarna kommer färre att riskera att smittas. Trängseln är stor även på de busslinjer som transporterar den oumbärliga vårdpersonalen till sjukhusen.

– I detta läge borde högsta prioritet vara att minska trängseln i kollektivtrafiken, därför bör det ske genom att fler använder bilen.

Comments are closed.