Annons

Siemens kör paneldiskussioner under Almedalsveckan

Siemens medverkar för tredje året i rad med paneldiskussioner i egen regi under Almedalsveckan. I år arrangeras tre paneldiskussioner inom infrastruktur, energi och sjukvård.

 

Måndag 30 juni kl 8.30 diskuteras Elvägar. Hur kan elektrifierade vägbundna transporter bidra till att uppfylla Sveriges transport- och klimatpolitiska målsättningar och samtidigt medföra positiva effekter för vår exportindustri?
Medverkande är Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket, Per Bondemark, vice vd SSAB, Anders Lundkvist, miljö- och energiansvarig Svemin, Göran Lindell (C) och Per Bolund (MP).
Måndag 30 juni kl 10.30-11.30 diskuteras framtidens elproduktion, Sverige i ett europeiskt perspektiv. Kan en gemensam europeisk energimarknad möjliggöra en mer effektiv och kostnadsoptimerad elproduktion och samtidigt bidra till att uppnå satta miljömål? Vilka möjligheter/hot innebär det för Sveriges energiomställning och för svensk basindustri?
Medverkande är Lina Palm, energidirektör SKGS, Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska Kraftnät, Anders Ericsson, vd Jämtkraft och Daniel Johansson (C), statssekreterare hos IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Tisdag 1 juli kl 10.30-11.30 diskuteras mät- och styrsystem för att få mest nytta för skattepengarna i sjukvården.
Vården står inför en stor utmaning i och med det ökande kostnadstrycket från en åldrande befolkning med ett växande vårdbehov. Hur ska vi hitta mät- och styrsystem som ger mest för skattepengarna i vården? Är medicinsk teknik en investering till nytta för patienten, eller kostnad för skattebetalarna?
Medverkande är Stefan Einhorn, professor Karolinska Institutet, Anna-Karin Klomp (KD), landstingsråd i Uppsala, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Anna Lefevre Sköldebrand, vd Swedish Medtech.

Comments are closed.