Annons

Seriella EEPROM för fjärridentifiering

Från Microchip kommer en enkabels- och tvåbensbaserad EEPROM-krets med arbetsspänningsområde från 2,7 V till 4,5 V. AT21CS11 passar utmärkt för identifiering och autentisering av fjärrbaserade objekt, som exempelvis patroner eller kablar, i vilka utrymmet för elektronikkomponenter är begränsat.

11mchip03

Varje AT21CS11-krets innehåller både ett förprogrammerat unikt serienummer och fem EEPROM-minnesdelar. Vilken som helst, eller samtliga, minnesdelar kan låsas permanent av slututrustningstillverkaren för att möjliggöra spårning av produkter och identifiering av tillbehör för att hjälpa till att förebygga förfalskningar. EEPROM-kretsen är idealisk för kunder som måste garantera sina produkter eller förhindra förfalskningar och tillse att deras produkter fortsätter att fungera ordentligt efter godkänt utbyte.
AT21CS11 är Microchips andra enkabelsbaserade EEPROM-krets. Den nya kretsen utökar arbetsspänningen till 4,5 V, vilket gör att den passar för utrustning som drivs med litiumjonbatterier, som exempelvis medicinska engångsartiklar och e-cigaretter.
Den nya kretsen ansluts till ett system med en enda in-/utgångskabel (SI/O) som tjänar som både kommunikations- och kraftanslutning för kretsen. Behovet av endast en kabel och en jordanslutning gör att tillverkare av kabelavslut för fiberanslutning till hushåll (FTTH, Fibre to the Home) kan lägga till viktiga parametrar för kabeligenkänning till olika kabeltyper. SI/O-kabeln möjliggör också en enkel tvåpunktsbaserad mekanisk “snap-in”- eller “twist-on”-anslutning för engångsutrustning där större lösningar med tre, fem eller åtta kablar vore opraktiska.
Genom att placera EEPROM-kretsen i en frånkopplingsbar kabel eller patron kan tillverkare skapa tillbehör som lätt kan identifieras eller autentiseras. Kretsen har 1 kbit EEPROM-minne (fyra sektorer om vardera 256 bitar), ett 64-bits serienummer och 128 bitar för extra användarprogrammerbart spårande minne. Det extra minnet gör att konstruktörer kan lägga till unika identifierings- och funktionsparametrar, som exempelvis förbruknings- och användningsinformation, på platser som inte ligger i direkt anslutning till elektroniken i övrigt.
AT21CS11 finns idag för utprovning och volymtillverkning i en rad olika kapselalternativ. En utvärderingssats (DM160232) för AT21CS01/AT21CS11 finns också tillgänglig.

Comments are closed.