Annons

Revolutionerande krypteringsmotor

IBM har lanserat IBM Z, ett nytt stordatorsystem som kan köra fler än tolv miljarder krypterade transaktioner per dag. Det nya systemet har också en revolutionerande krypteringsmotor, som kan kryptera åtta gånger snabbare än andra plattformar.
IBM Z är det första stordatorsystemet som också kan kryptera kontinuerligt, oavsett om data är förknippade med ett program, en molntjänst eller en databas.
IBM Zs nya datakrypteringsfunktioner är utformade för att hantera de många dataintrång som inträffat världen över. Av de mer än nio miljarder datauppgifter som förlorats eller stulits sedan 2013 var endast fyra procent krypterade, vilket gör majoriteten av dessa data sårbar för organiserade cyberbrottslighetsgrupper och statliga aktörer eller anställda som missbrukar sin tillgång till känslig information.
IBM kommer också själva att använda IBM Z som krypteringsmotor i IBMs molntjänster och blockchain-teknik.

Comments are closed.