Annons

Process med galvanisk isolering

X-FAB Silicon Foundries har tillgängliggjort en ny processteknik för galvanisk isolering som möjliggör robust signalisolering vid höga spänningar.

05xfab01

Vanligtvis används optokopplare för att isolera signaler mellan två kretsar, men om hög snabbhet, pålitlighet och temperaturtålighet eftersträvas är galvanisk isolering med kapacitiv eller induktiv koppling mer kostandseffektivt. För utvärderingar finns ett testchip (G3-C1) att tillgå, vars isolationslager på 11 µm står emot upp till 6000 Vrms.

Comments are closed.