Annons

Över 4 000 RISC-V-kärnor på ett chip

Esperanto Technologies Inc tänker använda RISC-V-processorn för att skapa en superdator på ett chip. Genom att använda en 7 nm-process säger man sig få plats med mer än 4 000 RISC-V-kärnor på ett enda chip.

11esperanto01

Processorchipet skall använda både den prestandaorienterade ET-Maxion-kärnan och den energisnåla ET-Minion-kärnan. Tanken är att låta 16 ET-Maxion-kärnor jobba parallellt med 4 096 ET-Minion-kärnor.
Bägge typerna av processorkärnor har flyttalsacceleratorer och klarar vektoracceleration. Komponenten beräknas ge prestanda i TeraFlops-klassen och är i första hand avsedd för AI-tillämpningar.

Comments are closed.