Annons

Order på två maskritare

Mycronic har erhållit en order från en asiatisk kund på en SLX och en Prexision Lite 8 Evo maskritare som ersätter ett av kundens äldre system. Ordern har ett sammanlagt värde i intervallet 12-14 MUSD. SLX-systemet är planerat för leverans under det andra kvartalet 2021, medan Prexision Lite 8 Evo-systemet är planerat för leverans under det tredje kvartalet samma år.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. SLX-maskritaren är utvecklad på den nya kontrollplattformen Evo, vilken är gemensam för alla Mycronics nya maskritare.

Prexision Lite 8 Evo, som lanserades under 2019, är designad för att möta kraven på kostnadseffektiv produktion av fotomasker för enklare bildskärmar upp till maskstorlek G8. Den erhållna ordern på en Prexision Lite 8 Evo, ersätter ett av kundens äldre system.

– Det är glädjande att vi fortsätter att bredda samarbetet med våra befintliga kunder, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic. Den kombinerade ordern av en Prexision Lite 8 Evo, som ersätter ett äldre system, och en SLX-maskritare bekräftar att våra nya produkter möter kundernas krav och att vår produktplan ligger i linje med displayindustrins såväl som halvledarindustrins behov.

Comments are closed.