Annons

Nya ISO 26262-paket förenklar ASIL B och ASIL C

Från Microchip kommer nya certifierade funktionssäkerhetspaket för att möjliggöra för konstruktörer att utveckla sina produkter i enlighet med funktionssäkerhetsstandarden ISO 26262. Paketen finns för dsPIC33C-, PIC18- och AVR-styrkretsar.

Det fullständiga ekosystemet för funktionssäkerhet för dsPIC33C-styrkretsar inkluderar:

* AEC Q100 Grad 0-kvalificerade dsPIC33C-styrkretsar förberedda för funktionssäkerhet med särskilda maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner

* SGS TÜV Saar-certifierad ASIL B-förberedd rapportering av fellägen, effekter och diagnostisk analys (FMEDA) och funktionssäkerhetsmanual (FSM)
* TÜV Rheinland-certifierade bibliotek för diagnostik av funktionssäkerhet för konstruktioner på upp till ASIL C

* En referenstillämpning för funktionssäkerhet, som visar de steg som krävs för utveckling av kompatibla konstruktioner och den säkerhet som måste skapas för uppfyllande av ASIL B eller ASIL C

* Olika analysrapporter för funktionssäkerhet och certifieringsrapporter som hjälper till att underlätta kompatibilitet och certifiering

Det fullständiga ekosystemet för funktionssäkerhet för PIC18- och AVR-styrkretsar inkluderar:

* AEC Q100 Grad 1-kvalificerade PIC18-Q84-styrkretsar förberedda för funktionssäkerhet med CAN FD- och AVR DA-styrkretsar med LIN-gränssnitt, båda med maskinvarustöd för kapacitiva peksensorer

* SGS TÜV Saar-certifierade ASIL B-förberedd rapportering av fellägen, effekter och diagnostisk analys (FMEDA) och funktionssäkerhetsmanual (FSM)

* Diagnostiska bibliotek för funktionssäkerhet

* ASIL B-förberedda certifikat och certifieringsrapporter för att hjälpa till att underlätta kompatibilitet och certifiering

Microchip har tre ISO 26262-baserade funktionssäkerhetspaket:

* Baspaketet innehåller grundläggande resurser som ASIL B-förberedd certifierad FMEDA och säkerhetsmanual som hjälper kunder att börja utvärdera målnivåer för funktionssäkerhet och konstruktion av säkerhetskritiska fordonstillämpningar.

* Startpaketet för funktionssäkerhet innehåller ASIL B-förberedd certifierad FMEDA och säkerhetsmanual, en referenstillämpning och ASIL C-kompatibla diagnostiska bibliotek som hjälper konstruktörer att förstå den ISO 26262-kompatibla utvecklingsprocessen och de rapporter som måste skapas för att åtlyda standarden.

* Det fullständiga paketet ger en komplett lösning för nybörjare och erfarna experter för att förenkla konstruktionen och certifieringen av säkerhetskritiska fordonstillämpningar. Utöver startpaketet inkluderar det fullständiga paketet certifierade diagnostiska bibliotek med källkod och tillhörande säkerhetsanalysrapporter för konstruktioner med sikte på upp till ASIL C.

Dessutom finns ett TÜV SÜD-certifierat konstruktionsverktygspaket för företagets ekosystem av MPLAB-utvecklingsverktyg för att underlätta kvalificering av verktyg. Detta inkluderar en TÜV SÜD-certifierad MPLAB XC-kompilator för funktionssäkerhet med TÜV SÜD-certifikat, en funktionssäkerhetsmanual för kompilatorn tillsammans med säkerhetsplaner och fullständiga verktygsklassificerings- och kvalificeringsrapporter för kompilatorn, den integrerade utvecklingsmiljön MPLAB X (IDE), MPLAB-kodtäckning och MPLAB-ekosystemets samtliga utvecklingsprogram. Dessutom finns CAN FD- och LIN-sändtagare och andra medföljande kretsar förberedda för funktionssäkerhet, inkluderande spänningsövervakare som kan användas med DSC- och MCU-kretsar förberedda för funktionssäkerhet i en rad olika fordonstillämpningar.

– När bilar blir mer sofistikerade och har mer elektronik blir kraven på funktionssäkerhet i fordonskonstruktioner strängare, säger Joe Thomsen, vice vd för Microchips affärsenhet för MCU16. För att hjälpa våra kunder att utveckla säkerhetstillämpningar snabbt, med minimal risk och inom budget, har Microchip väsentligt utökat utbudet av certifierad säkerhetsdokumentation och diagnostiska självtestbibliotek, utvecklingsverktyg och tekniskt stöd. Som nyckelleverantör inom fordonsmarknaden vill vi fortsätta att utöka vårt stöd inom funktionssäkerhet för att ge våra kunder konkurrensfördelar.

– Som ackrediterat certifieringsorgan för funktionssäkerhet kan vi bekräfta att biblioteken för säkerhetsdiagnostik för Microchips dsPIC33C DSC-serie tillgodoser kraven för ASIL C, säger Thomas Steffens, ansvarig för certifieringsorganet för funktionssäkerhet och cybersäkerhet hos TÜV Rheinland.

dsPIC33C DSC-kretsar samt PIC18- och AVR-MCU-kretsar förberedda för funktionssäkerhet enligt ISO 26262 stöds av de TÜV SÜD-certifierade funktionssäkerhetskompilatorerna MPLAB XC16 och MPLAB XC8 (SW006022-FS och SW006021-FS), MPLAB-kodtäckningsverktyg (SW006026-COV), MPLAB X IDE, MPLAB-utvecklingssystemets avlusare/programmerare samt säkerhetsdokumentationspaket som underlättar kvalificeringen av verktyg.

Comments are closed.